Aktuální informace
24.06.2022: Odhlašování ze stravování během prázdninového provozu v MŠ Jaselská

Odhlašování dětí, přihlášených k prázdninovému provozu v MŠ v Jaselské ulici v měsících červenec a srpen 2022, ze stravování bude možné pouze písemně v sešitech umístěných ve vestibulu MŠ v Jaselské ulici (1 sešit pro děti z MŠ Mírová a Veselá + 1 sešit pro děti z MŠ Jaselská) vždy den předem do 13 hodin, ve vyjímečném případě telefonicky na tel. č. 773 417 633. Omlouvání v aplikaci Twigsee nebude o prázdninách možné, stávající systém omlouvání a podávání informací obnovíme opět od 1.9.2022.


01.04.2022: Výdej obědů

Od 1.4.2022 je opět možný výdej obědů do jídlonosičů v první den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit dítě ze stravování v aplikaci Twigsee, vždy do 13 hodin na následující den, na pondělí již v pátek (ve vyjímečných případech do 6.30 hodin téhož dne). Toto platí pouze pro mateřské školy Jaselská a Veselá.

Výdej obědů pro děti z mateřské školy Mírová probíhá pouze v jídelně v Komunitním centru (zadní vchod), s poplatkem 10 Kč za jednorázové obaly. Odběr oběda je nutné vždy nahlásit vedoucí školní jídelny do 8.00 hodin. I tady platí, že je možné vyzvednout oběd pouze první den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Další dny nepřítomnosti je nutné odhlásit dítě ze stravování v aplikaci Twigsee, vždy do 13 hodin na následující den, na pondělí již v pátek.

Kontakt

Vedoucí ŠJ:
Dagmar Sieberová - tel. 777 022 870

 

Pracoviště:
Školní výdejna Mírová 683 - tel. 777 824 642
Školní jídelna Jaselská 1238 - tel. 773 417 633
Školní jídelna Školní 70 – Veselá - tel. 773 975 252
 
 

Pracovnice ŠJ: 

Školní výdejna Mírová - Alena Smrčková, Alena Kočí, Radka Hrušková - provozní pracovnice

Školní jídelna Jaselská - Blanka Ručková –  hlavní kuchařka, Marta Pivcová - kuchařka, Renata Křepelková - provozní pracovnice

Školní jídelna Veselá - Jaroslava Králová – kuchařka, Anna Formáčková – provozní pracovnice 

??????? ?????????? ?????


Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl